دانلود

  1. Shhz

    دعوت به همکاری دعوت به همکاری در بخش آپلود شبکه کابلی آفتابگردان

    با سلام به همه همراهان عزیز مجله گل آفتابگـردان :خط31: شبکه کابلی مجله آفتاب گردان دو بخش اختصاصی داره بخش دانلود سـریال و بخش تـرجمه. بخش دانلود سـریال به یک آپلودر منظم نیاز داره که بتونه سـریال ها و فیـلم هایی که در دست ترجـمه ی اختصاصی مترجمین آفتابگـردان هستن رو به طور منظم و بعد از...