متابولیسم

  1. SaVsa

    متابولیسم (سوخت و ساز بدن) نقش آن در تناسب اندام و راه هایی برای افزایش آن

    ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺑﺪﻥ ؛ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺪﻥ ، ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻞ ﮐﺎﻟﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﺪﻧﺘﻮﻥ ﻣﯿﺴﻮﺯﺍﻧﺪ ، پس هر چی متابولیسم بدنتون بالاتر باشد یعنی کالری بالاتری مصرف میکنید ، از "چربی سازی" جلوگیری میکنید و به "چربی سوزی" کمک میکنید !! ------------------------------------- ❤و اما...