ost

  1. maryam_eco2003

    خبر اختصاصی سونگ جونگ کی، پارک شین هه، کیم ر وون و بازیگران دیگر برنده Korea Drama Awards 2016

    سونگ جونگ کی، پارک شین هه، کیم ر وون و بازیگران دیگری برنده جایزه سريالهای کره ای 2016 شدند. در 6 اکتبر 2016، Korea Drama Awards در 11 گروه به بازیگران و برنامه ها جایزه اعطا کرد. جایزه بزرگ برتر (Daesang): سونگ جونگ کی (Song Joong Ki) — “نسل خورشید“ کیم سو یون (Kim So Yeon)— خانه شاد “Happy...