security

  1. SaVsa

    بحث Qubes

    در حالی که هر روزه شاهد گسترش حملات سایبری و سرقت اطلاعات در سطحی وسیع هستیم، تقریبا دیگر برای همه مشخص شده است که امنیت در فضا و شرایط فعلی یک موضوع بسیار حائز اهمیت است. هیچ سیستمی عملا از دست هکرها در امان نیست و در این میان تنها برخی از سیستم عامل ها داعیه امنیت بیشتر دارند. این موضوع در...