یونگ پال

  1. maryamgooly0011

    خبر اختصاصی حضور جو هیون جه در سریال Four Men

    به نظر میرسه که جو هیون جه (بازیگر سریال یونگ پال) رو باز هم قراره در یه نقش شرور و بدذات ببینیم. ژانر سریال مرموز و عاشقانه هستش . شخصیت اصلی زن یه محقق پلیس واحد جرایم خشونت آمیزه که عشق زندگی خودشو از دست داده. جو هیون جه قراره نقش برادر بزرگتر پارک هه جین رو بازی کنه که فردی تحصیل کرده هست و...