زندگی شخصی او و دکتر زندانی

” دکتر زندانی ” با قدرت در صدر جدول ریتینگ

کیم سه جونگ، سونگ جه ریم و جی یون

بازیگران سریال “Let ME Hear Your Song” تائید شدند

هان سوک کیو، سو کانگ جو و کیم هیون جو

بازیگران اصلی سریال جدید OCN به نام “Watcher” تائید شدند

نامزدهای فیلم 55مین جشنواره بک سانگ

نامزدهای 55مین جشنواره بک سانگ در بخش فیلم اعلام شد

نامزدهای 55مین جشنواره بک سانگ

نامزدهای 55مین جشنواره بک سانگ در بخش های تلویزیونی اعلام شد