زنگ صبحگاهی

معرفی سریال ژاپنی زنگ صبحگاهی | Good Morning Call

زنگ صبحگاهی یک سریال ژاپنی محصول ۲۰۱۶ است که براساس یک مانگای محبوب به همین نام ساخته شده است.