نوشته‌ها

جو این سانگ، نام جو هیوک و سولهیون، آماده ی «نبرد بزرگ»

جو این سانگ، نام جو هیوک و سولهیون، آماده ی «نبرد بزرگ» در پوسترهای جدید