نوشته‌ها

عروسی پارک یورا، خواهر چانیول

عکس های عروسی پارک یورا با حضور برادرش چانیول از اکسو منتشر شد