نوشته‌ها

سو کانگ جون و ایسوم

فیلمبرداری سریال در حال تولید The Third Charmدر پرتغال !

سو کانگ جون و ایسوم در جلسه فیلم نامه خوانی

اولین جلسه فیلمنامه خوانی سریال جدید سو کانگ جون و ایسوم