نوشته‌ها

تشکر جی سانگ و هان جی مین از هه ری

تشکر هان جی مین و جی سانگ از هه ری عضو گرلز دی به خاطر حمایتش از سریال «Familiar Wife»