نوشته‌ها

ته یون

برنامه اولین تور انفرادی ژاپن ته یون از Girls’ Generation

یونا گرلز جنریشن چویی مین هو شاینی چا یون وو آسترو

مین هو شاینی، یونا گرلز جنریشن و چا ایون وو آسترو مجریان مراسم MBC Gayo Daejun شدند

Hyoyeon از Girls Generation

Hyoyeon از SNSD و Gunjo از TRAX مهارت های خودشون رو در دی جِینگ نشان می دهند

موزیک ویدیوی the boys از گرلزجنریشن

رکورد ۲۰۰ میلیون بازدید موزیک ویدیوی «The Boys» از Girl’s Generation