نوشته‌ها

گونگ سونگ یون

گونگ سونگ یون نظراتش را درباره بازی در اولین فیلمش بیان کرد