نوشته‌ها

BTS-Idol

موزیک ویدیوی «IDOL» گروه BTS در کمترین زمان به ۱۰۰ میلیون بازدید رسید

BTS-IDOL

رکورد جدید موزیک ویدیوی «IDOL» و عبور از مرز ۷۰ میلیون بازدید

موزیک ویدیوی bts

موزیک ویدیوی «IDOL» از BTS به بازدید باورنکردنی در ۲۴ ساعت رسید