نوشته‌ها

لی جونگ سوک

صحبت های لی جونگ سوک درباره ورود به ۳۰ سالگی و اولین تجربه بازی در سریال رمانتیک کمدی

لی جونگ سوک و لی نایونگ

حضور لی نایونگ برای بازی مقابل لی جونگ سوک تائید شد

لی نا یونگ و لی جونگ سوک

لی نا یونگ و لی جونگ سوک در حال مذاکره برای سریال جدید

لی جونگ سوک

بیانیه ی کمپانی لی جونگ سوک درباره ی پروژه های آینده و سربازی او