نوشته‌ها

نامزدهای فیلم 55مین جشنواره بک سانگ

نامزدهای 55مین جشنواره بک سانگ در بخش فیلم اعلام شد

هان جی مین

صحبت های هان جی مین درباره اهمیت فیلم هایی با محوریت زنان