نوشته‌ها

نام جو هیوک

نام جو هیوک در برنامه “coffee friends” ثابت کرد میتونه کارگر پاره وقت خوبی باشه

هان جی مین- نام جو هیوک و کیم هه جا

پیشنهاد سریال جدید به هان جی مین، نام جو هیوک و کیم هه جا

جو این سانگ، نام جو هیوک و سولهیون، آماده ی «نبرد بزرگ»

جو این سانگ، نام جو هیوک و سولهیون، آماده ی «نبرد بزرگ» در پوسترهای جدید