نوشته‌ها

موسیقی پارت 5 سریال کاراگاه روح

ترجمه و دانلود آهنگ You, You, You از Yoon Mi rae

موسیقی پارت 4 سریال کاراگاه روح

ترجمه و دانلود آهنگ The Reason I Have Waited از Wheesung

موسیقی پارت 3 سریال کاراگاه روح

ترجمه و دانلود آهنگ One Day از Lee Bo ram

پارت ۱ موسیقی سریال کره ای کارآگاه روح

ترجمه و دانلود آهنگ To You از Park Na rae