نوشته‌ها

کیم سارانگ- سول کیونگ گو و جو جین وونگ

کیم سارانگ بازی در فیلم جدید”Perfect Man”رو تائید کرد