نوشته‌ها

لی جونگ سوک و لی نایونگ

حضور لی نایونگ برای بازی مقابل لی جونگ سوک تائید شد

لی نا یونگ و لی جونگ سوک

لی نا یونگ و لی جونگ سوک در حال مذاکره برای سریال جدید