نوشته‌ها

شین یه اون و جین یانگ

پیشنهاد نقش اول زن به شین یه اون از A-Teen  برای بازی در مقابل جین یانگ از Got7