نوشته‌ها

ته یون

برنامه اولین تور انفرادی ژاپن ته یون از Girls’ Generation

Hyoyeon از Girls Generation

Hyoyeon از SNSD و Gunjo از TRAX مهارت های خودشون رو در دی جِینگ نشان می دهند