نوشته‌ها

سون یه جین و هیون بین

به گفته سون یه جین اون و هیون بین، می تونن “خانم و آقای اسمیت” دیگه ای خلق کنن!

هیون بین و سون یه جین

سون یه جین در فیلم مذاکره ، هیون بین رو شوکه کرد!